Privacy


Privacyverklaring

Waarom deze verklaring?

Op 25 mei 2018 treedt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking. Dit is de Nederlandse naam van de Europese General Data Protection Regulation (GDPR).

Natuurlijk gingen we altijd al zorgvuldig om met je gegevens. We delen je gegevens nooit met derden, maar verwerken ze alleen in onze systemen waar nodig voor onze bedrijfsvoering. Meer hierover lees je in deze verklaring. We verkopen je gegevens natuurlijk ook nooit aan anderen.

Wie zijn wij?

Bedrijfsnaam: De Godin, eetbaar landschap

KVK-nummer: 01159789

www.degodin.nl,

Telefoon: 06-17308414

info @ degodin.nl

Goeman Borgesiuslaan 209

9722VB Groningen

IBAN/bank rek. nr.:

NL17 TRIO 0784 9013 25

NL06 INGB 0009 6832 28

Naam: Monique Wijn

Welke gegevens bewaren we van je?

Als je bij ons klant bent, een cursus volgt of je aanmeldt voor de nieuwsbrief, vragen we je om de volgende gegevens:

Voor- en achternaam

E-mail adres

Het is uiteraard niet verplicht deze gegevens aan ons te geven.

We bewaren deze gegevens tot je je afmeldt van de nieuwsbrief.

Als je een online bestelling plaatst op onze website, dan vragen we om de volgende gegevens:

Voor- en achternaam

E-mail adres

Telefoonnummer

Adres (straat, huisnummer + toevoeging, postcode, plaats, land)

Afleveradres (indien afwijkend)

Wij bewaren voornoemde gegevens 7 jaren, in verband met verplichting aan de belastingdienst. Daarna wordt alles vernietigd.

Waarom bewaren we je gegevens?

We bewaren je gegevens voor het afhandelen van zaken of verzenden van producten of informatie voor cursussen.

We bewaren je adresgegevens voor het versturen en inzien van je bestellingen of je deelname aan cursussen.

We zullen je gegevens nooit delen met of verkopen aan derden, tenzij we daartoe wettelijk verplicht worden.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

We bewaren je gegevens zolang deze relevant zijn voor onze bedrijfsvoering en zullen deze verwijderen als ze niet meer van nut zijn.

Waar bewaren we je gegevens?

We bewaren je gegevens enkel in onze eigen gesloten en beveiligd computernetwerk, zodat gewaarborgd is dat je gegevens zorgvuldig beschermd worden en niet met derden gedeeld worden.

Gegevens die we per e-mail van je ontvangen, worden bewaard als e-mail binnen Gmail. Zij zijn gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield, waardoor je gegevens ook daar veilig zijn.

Als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, bewaren we je naam en e-mail adres in MailChimp. Ook zij zijn gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield. Je kunt je altijd achteraf weer afmelden voor de nieuwsbrief. Onderaan elke nieuwsbrief vind je een afmeldlink. We sturen een paar keer per jaar een nieuwsbrief.

Alle genoemde partijen voldoen geheel aan de nieuwe AVG / GDPR wetgeving.

Welke cookies plaatsen we?

Wij plaatsen geen cokies ook geen functionele sessie-cookies.

Recht op inzage en verwijderen

Als je wil weten welke gegevens we van je bewaren, kun je ons een verzoek tot inzage sturen. We zullen je deze gegevens dan per e-mail toesturen. Je kunt ons ook een verzoek sturen om je gegevens te verwijderen. We verwijderen je gegevens dan uit al onze systemen. Om aan je verzoek te voldoen, zullen we je wel om verificatie vragen om zeker te zijn dat het om jouw gegevens gaat.

Hoe beveiligen we je gegevens?

Alle genoemde systemen werken via versleutelde verbindingen. Ook onze website / webwinkel werkt altijd via een versleutelde verbinding. Alle partijen die gegevens voor ons verwerken voldoen aan de AVG / GDPR en hebben hun systemen uitgebreid beveiligd en privacy gewaarborgd. We gaan zorgvuldig met je gegevens en beveiliging om.

Wat doen we als er iets mis gaat?

Als we er van op de hoogte zijn dat een datalek (technisch probleem, inbraak, e.d.) heeft plaatsgevonden waardoor je privacy geschonden kan worden en/of accountgegevens gelekt kunnen zijn, zullen we je daarover informeren. Uiteraard doen wij onze uiterste best dergelijke lekken te voorkomen.